Administratieve gegevens

Kind op Koers is ingeschreven bij:

de Kamer van Koophandel onder nr. 27310920

Beroepsvereniging NVPA onder lidmaatschapnummer 100509

RBCZ: registertherapeut onder licentienummer 204326R

SCAG: (geschillencommissie) onder nummer 10449