Integratieve kindertherapie (IKT)

Wat is integratieve kindertherapie?

Integratieve kindertherapie is een kortdurende vorm van psychotherapie voor kinderen in de leeftijdsfase van 4 t/m 16 jaar.

Wat wordt bedoeld met integratief?

In de loop van de tijd zijn er verschillende verklarings- en behandelingsmodellen ontstaan, die elk voor zich op eigenwijze problemen van kinderen beschrijven en benaderen.

  • Het medisch model (vooral gericht ophef opsporen en behandelen van lichamelijke klachten)
  • Het stress model (vooral gericht op het onderkennen van draagkracht en draaglast, de stress waaronder een kind lijdt)
  • Het gedragsmodel (vooral gericht ook het aan- en afleren van gedrag)
  • Het psychodynamische model (vooral gericht op het benaderen van onverwerkte problematiek)
  • Het systeem theoretisch model (aandacht en behandeling van de “omgeving(en) waarin kinderen opgroeien en leven)
  • Het transpersoonlijke model (gericht op het onderkennen en vergroten van verantwoordelijkheid en keuzevrijheid)

De integratieve kindertherapeut zal in de therapie waar mogelijk die benaderingen kiezen die, elkaar aanvullend, voor het kind het meeste rendement opleveren. Belangrijk is dat het kind centraal blijft staan en niet de toegepaste methodiek of therapievorm.

Voor welke problemen kun je hulp vragen?

Verwerking van emotionele problematiek of belevingsproblemen, traumaverwerking, angsten, fobieën, rouwverwerking, depressie, faalangst
Scheidingsproblematiek, loyaliteitsproblemen, hoe ga je om met al die nieuwe dingen?

Gedragsproblemen zoals hevige driftbuien, stelen, liegen, concentratiestoornissen. Moeilijkheden met vriendjes, vriendinnetjes, pesten, ongewenst gedrag
Lichamelijke en psychosomatische klachten zoals eczeem, hoofdpijn, buikpijn, ontwikkelingsfasen problemen, eetproblemen, slaapproblemen, zindelijkheidsproblemen, hechtingsproblemen.

Welke kinderen kunnen niet goed geholpen worden met deze vorm van therapie?
Kinderen met ernstige psychische problematiek op het psychiatrische vlak zoals psychoses, (vitale) depressies.