Hoe ga ik te werk

Bij mijn therapie gaat het erom dat het kind weer lekker in zijn of haar vel komt te zitten.

 1. Intake-gesprek
  Ik maak eerst een afspraak voor een intake-gesprek met de ouders.
  Hierin probeer ik de vraag, probleem of klacht duidelijk te krijgen.
 2. Vijf sessies
  Daarna spreek met uw kind en wil ik van haar/hem horen wat het probleem, klacht of vraag is.
  In vijf gesprekken gaan het kind en ik met het probleem aan de slag. Meestal spreken we  daarover één keer per week af. Als het nodig is, gaan we door met de therapie.
 3. Voortgangsgesprek
  Na elke vijf sessies heb ik een voortgangsgesprek. Ik bespreek dan hoe het gaat en of er nog verdere stappen nodig zijn. Soms zijn dat aandachtspunten waaraan ouders en kind verder werken. Of tips voor hoe het kind het beste te kunnen ondersteunen. Van ouders verwacht ik ook een actieve houding. En soms is het nodig dat ik ook met de ouders aan de slag ga.  (ouderbegeleiding)

Ik vind het belangrijk dat het kind zich veilig en vrij voelt. Daarom zijn alle gesprekken vertrouwelijk. Wat het kind mij verteld, blijft bij mij. Ik vertel er dus niets over aan de ouders, tenzij het kind dit zelf wilt. Het kind is vrij om er thuis zelf over te praten.